داستان تابوت(صندوقى است که خداوند براى مادر موسى فرستاد)تفسیرمجمع البیان

داستان تابوت:

على بن ابراهیم در تفسیرش از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: مراد از «تابوت» آن صندوقى است که خداوند براى مادر موسى فرستاد که موسى را در آن گذاشت و به دریا انداخت و این تابوت نزد بنى اسرائیل بسیار محترم و با ارزش بود و بدان تبرک مى ‏جستند تا وقتى مرگ موسى فرا رسید و آن حضرت لوح‏هاى تورات و زره و آنچه از آثار نبوت داشت در آن گذاشت و بهنگام وصیت آن را به یوشع بن نون سپرد.

تا وقتى این تابوت در دست بنى اسرائیل بود از عزت و عظمت برخوردار بودند ولى بعلت بى ‏اعتنا شدن آنان نسبت به تابوت تا آنجا که بچه ‏ها در کوچه با آن بازى میکردند، خداوند تابوت را از آنها گرفت.

بنى اسرائیل وقتى از پیامبر خود درخواست کردند که براى آنان پادشاه و امیرى تعیین کند خدا طالوت را برایشان فرستاد و تابوت را بآنها بازگرداند.

بعضى گفته ‏اند که آن تابوت در دست عمالقه بود که از دشمنان بنى اسرائیل بودند و چون امور بنى اسرائیل دچار هرج و مرج شد و عمالقه بر آنان غالب و چیره شدند مصیبت‏هایى بر سرشان آوردند و خداوند تابوت را از عمالقه گرفت و به بنى اسرائیل برگردانید و فرشتگان آن را حمل نمودند (ابن عباس- وهب) و همین مطلب از امام صادق علیه السلام نیز نقل شده است.

بعضى گفته ‏اند این تابوت همان صندوقى بود که خداوند براى حضرت آدم فرستاد و صورتهاى پیامبران در آن بود و فرزندان آدم یکى پس از دیگرى آن را به ارث مى‏بردند تا بدست بنى اسرائیل رسید و آنان بوسیله آن بر دشمنان خویش غالب مى‏شدند.

ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره البقره آیه۲۴۴–۲۵۳

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *