اصحاب رسّ کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفرقان

علىّ بن الحسین بن علىّ، زین العابدین (ع) روایت کند از پدر خویش الحسین بن علىّ (ع) گفتا: «مردى آمد از بنى تمیم پیش امیر المؤمنین على (ع) و گفت: یا امیر المؤمنین، خبر ده ما را از اصحاب رسّ در کدام عصر بودند و چه قوم بودند؟ دیار و مسکن ایشان کجا بود؟ پادشاه …
ادامه ی نوشته اصحاب رسّ کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفرقان