فضیلت سوره الملک مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی (متن عربی با ترجمه فارسی)

سوره ملک‏

 

مکّى است این سوره را منجیه هم میگویند. چون صاحب و رفیق خود را که مداومت بقرائت آن کند از عذاب قبر نجات میدهد و خبرى هم باین مضمون وارد شده و واقیه هم نامیده‏ اند براى اینکه از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت شده که این سوره از عذاب قبر نگه میدارد.

 

فضیلت آن:

ابىّ بن کعب از پیغمبر (ص) روایت کرده که فرمود: هر کس سوره تبارک را بخواند مانند کسى است که شب قدر را بیدار بوده و احیاء داشته ابن عبّاس گوید: پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله فرمود. دوست دارم که‏ تَبارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ‏ در قلب هر مؤمنى باشد.

 

و از ابى هریره روایت شده که رسول خدا صلّى اللَّه علیه و آله فرمود : 

بتحقیق که سوره ‏اى از کتاب خدا نیست مگر سى آیه که شفاعت میکند براى آدم. پس در روز قیامت او را از آتش دوزخ درآورده و داخل بهشت میکند و آن سوره تبارک است.

 

و از ابن مسعود روایت شده که گفت وقتى مرده ‏اى در قبر گذارده میشود، از طرف پاى او فرشته عذاب میآید. پس باو گفته میشود براى شما راهى و تسلّطى بر او نیست. براى اینکه او قیام میکرد به سوره ملک سپس از بالاى سر او میآید. پس زبان او میگوید: براى شما سلطه ‏اى بر او نیست. براى اینکه او با من سوره ملک را قرائت میکرد. آن گاه گفت آن سوره ممانعه از عذاب قبر است و آن در تورات سوره ملک است کسى که در شب قرائت کند. پس زیادتر و پاکتر. یعنى بیشتر و نیکوتر بخواند.

 

و حسن بن محبوب از جمیل بن صالح از سدى صیرفى از حضرت ابى جعفر باقر علیه السّلام روایت کرده که فرمود:

سوره ملک، سوره ممانعه است که از عذاب قبر ممانعت میکند و آن در تورات سوره ملک نوشته شده و کسى که در شب آن را بخواند پس البتّه بیشتر و نیکوتر (ممانعت از عذاب قبر او شود) و از غافلین نوشته نشود و من نشسته بعد از نماز عشاء قبل از رکوع نافله آن را میخوانم و البتّه کسى که در حال زندگانیش در شب و روزش آن را بخواند. وقتى در قبرش نکیر و ناکر از طرف پایش آمدند. پایش بآنها میگوید: براى شما راهى و تسلّطى تا ما قبل من نیست. زیرا این بنده قیام با من کرده و سوره ملک را میخواند در هر شب و روز. پس وقتى از طرف شکم او میآیند شکم مرده بآنها گوید براى شما تا بالاى من راهى نیست. این بنده خدا مرا ظرف سوره ملک‏ قرار داده بود.و وقتى از طرف زبان او آمدند. زبان بآنها گوید: شما را بر او تسلّطى نیست. جدّا این بنده در هر شب و روز سوره ملک را میخواند.

 

ابو بصیر از حضرت صادق علیه السّلام روایت نموده که فرمود: هر کس سوره‏ تَبارَکَ الَّذِی بِیَدِهِ الْمُلْکُ‏ را در نمازش پیش از آنکه بخوابد، قرائت کند پیوسته در امان خدا باشد تا صبح نماید و در امان اوست در روز قیامت تا انشاء اللَّه داخل بهشت گردد.

 

ترجمه تفسیر مجمع البیان، ج‏۲۵

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *