وسوسه‏ هاى شیطان ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

بیان وسوسه‏ هاى شیطان (بر راه شیطان گام نهادن)

 

خطوه اثر قدم (ردّ پا) یا فاصله بین دو قدم است و مقصود از خطوات شیطان، خیالات و تصوّرات فاسد است که از آنها خواستها و هواهاى پست ناشى مى‏شود. و پیروى از وسوسه‏هاى شیطانى در خوردنیها، تحصیل آنها از راههاى غیر صحیح است. و در خوردن، به این ترتیب است که خوردنى را بخورد در حالى که خورنده پیرو پیشوایان گمراه یا دشمن پیشوایان حق و هدایت بوده، یا غافل از پیروى ائمه هدى و پیشوایان گمراهى باشد. یا اینکه پیرو ائمّه هدى است، ولى در حین خوردن از این تبعیّت و از ذکر خدا غافل است و خوردن او جهت محض تشفّى نفس است. بدون اینکه ملاحظه امرى را از جانب خدا نموده و نیروى بدن را رعایت کند تا این مرکب روح را براى عبادت نگهدارى نماید.

خلاصه شخصى که چیزى را مى‏خورد، اگر در حقیقت مسلمان یا مؤمن به ایمان خاصّى باشد، در حین خوردن، خدا را به یاد بیاورد و خوردن او ضمن مباح بودن در جهت امر خداى تعالى است تا اینکه به این وسیله، بدنش را تقویت کرده، آن را براى عبادت و تفریح نفس که از رسیدن به لذّتهاى نفسى حاصل مى‏شود، نگه دارد. اگر خوردنى نیز از چیزهایى باشد که شریعت آن را مباح کرده است، در این صورت این نوع خوردن از پیروى از وسوسه ‏هاى شیطان خارج است. اگر خوردن غیر از این باشد که اشاره کردیم، پیروى از وسوسه‏ هاى شیطان بوده، غذایى که خورده مى‏شود تقویت‏کننده شیطان اغواکننده و تضعیف‏ کننده ملایکه زاجر (قدرتهاى بازدارنده روحى یا نفس لوّامه) مى‏شود. به تحقیق ذکر کرده‏اند که خوردن با پراکندگى حواس و افکار، موجب پراکندگى و پریشانى خاطر مى‏شود، در حالى که اگر افکار و حواس پراکنده نباشد، موجب اطمینان و خاطر جمعى مى‏شود.

پس اى برادران من! از پیروى کردن وسوسه ‏هاى شیطانى بر حذر باشید که پیروى کردن از آن، شیطان را بر شما مسلّط مى‏کند، به نحوى که نمى‏توانید از آن فرار کنید و وسوسه‏هاى شیطانى، گاهى تأویل به پیشوایان گمراهى و ضلالت مى‏شود. زیرا آنها هستند که وسوسه ‏هاى شیطان را تحقّق مى‏بخشند، گویا که در وجودشان جز اثر شیطان، چیزى نیست.

ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه» سوره بقره ۱۶۸

دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *