ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره تکاثر ۱ الی ۸

سوره تکاثر مدنى و بعضى گفته‏اند مکّى و آیاتش باتّفاق هشت آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند. خدا نعمتهایى را که بر او انعام فرموده در دار دنیا، محاسبه‏اش نکند و باو عطا فرماید اجر هزار آیه را. شعیب عقرقوقى از حضرت ابى عبد …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره تکاثر ۱ الی ۸