بازگشت کارها به خداى تعالى ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

تحقیق در معنى «بازگشت کارها به خداى تعالى» «وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ»: یعنى پس از تمام شدن زندگى و برداشته شدن پرده‏ها ظاهر مى‏شود که کارها به دست خدا بوده، هیچ کس دستى بر آنها نداشته است و دستهاى دیگران آستین دست خدا بوده، و چون در دنیا دید این مسائل ضعیف بوده است، …
ادامه ی نوشته بازگشت کارها به خداى تعالى ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»