تجسم اعمال _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

 «لَهُمْ نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوا»:   یعنى بهره‏مند مى‏شوند از آنچه که کسب کرده ‏اند و از جمله آنها درخواست نیکى دنیا و آخرت است، یعنى عمل هیچ عمل کننده ‏اى ضایع نمى‏ شود، و معنى آیه این است که براى آنها نصیبى است که نامش از چیزى است که کسب کرده‏ اند یا نصیبى است …
ادامه ی نوشته تجسم اعمال _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»