حدیث قدسی در مورد زیارت خانه کعبه کشف الأسرار و عده الأبرار

اى آدم! هر که این خانه را زیارت کند، و در آن مخلص بود، وى مهمان منست، و از کسان منست، و از نزدیکان بمن است. سزاى جلال من آنست که وى را گرامى کنم، و با تحفه رحمت و عطاء مغفرت باز گردانم، اى آدم! در فرزندان تو پیغامبریست نام وى ابراهیم، خلیل من …
ادامه ی نوشته حدیث قدسی در مورد زیارت خانه کعبه کشف الأسرار و عده الأبرار