حقوق زن ومرد بر یکدیگر ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

وَ لِلرِّجالِ عَلَیْهِنَّ دَرَجَهٌ وَ اللَّهُ عَزِیزٌ حَکِیمٌ   به آنچه که خداوند به آنان برترى داده به سبب به زیادى عقل و این که خداوند مردان را کفیل کرده که به کار زنها قیام نمایند.   از امام باقر (ع) است که زنى خدمت رسول خدا رسید، و گفت یا رسول اللّه حقّ مرد …
ادامه ی نوشته حقوق زن ومرد بر یکدیگر ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»