داستان حضرت داود(ع) مبارزه با جالوت

داستان: داستان داود آن چنان که على بن ابراهیم بن هاشم از امام صادق علیه السلام نقل کرده اینست که خداوند به پیامبر آنان وحى کرد که جالوت را کسى مى‏کشد که زره موسى بر اندام او مناسب باشد و او یکى از فرزندان «لاوى بن یعقوب» و اسمش «داود» است و پدر داود (ایشا) …
ادامه ی نوشته داستان حضرت داود(ع) مبارزه با جالوت

علت رزه بافی حضرت داوود علیه السلام کشف الاسرار و عده الأبرار

سبب زره‏گرى داود آن بودى که داود پیغامبر بود و پادشاه، و او را عمال و متصرفان و گماشتگان بودند در اطراف و نواحى خویش، و پیوسته متفکروار بشب طواف کردى و تعرّف احوال عمال و گماشتگان خویش کردى تا بر چه سیرت زندگانى میکنند و با رعیت عدل مى‏کنند یا جور، و نیز هر …
ادامه ی نوشته علت رزه بافی حضرت داوود علیه السلام کشف الاسرار و عده الأبرار

وصف و قضاوت حضرت داوود علیه السلام کشف الاسرار و عده الأبرار

داود بن ایشا از فرزندان یهود ابن یعقوب بود، مردى کوتاه زرد روى باریک تن دلاور لشکر شکن، هرگز روى از دشمن بنگردانیده و در هیچ وقعه‏اى بى فتح و بى ظفر باز نگشته، و قوّت وى چنان بود که در روزگار شبانى در ابتداء جوانى شیر را و پلنگ را بگرفتى و دهن وى …
ادامه ی نوشته وصف و قضاوت حضرت داوود علیه السلام کشف الاسرار و عده الأبرار

قصه بنا نهادن بیت المقدس کشف الأسرار و عده الأبرار

پریان از بهر سلیمان مسجدها میکردند و بناهاى عالى میساختند چنان که سلیمان مى‏فرمود، و از آن یکى شارستان‏ بیت المقدس است و مسجد اقصى. و قصه بنا نهادن آن بر قول اصحاب سیر آنست که: رب العالمین در نژاد ابراهیم علیه السلام برکت کرد تا از نسل وى چندان بهم آمدند که کس طاقت شمردن …
ادامه ی نوشته قصه بنا نهادن بیت المقدس کشف الأسرار و عده الأبرار

حکایت زره بافی حضرت داوود علیه السلام کشف الأسرار و عده الأبرار

داود (ص) چون بر بنى اسرائیل ولایت و ملک یافت؛ عادت وى چنان بود که هر شب متنکّروار بیرون آمدى و هر کس را دیدى گفتى: این والى شما داود چه مردى است و او را چون شناسید؟ در عدل و انصاف و شفقت بر رعیت ازو عدل مى‏بینید یا جور؛ انصاف میدهد یا ظلم …
ادامه ی نوشته حکایت زره بافی حضرت داوود علیه السلام کشف الأسرار و عده الأبرار

عبادت حضرت داوود(ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

داود (ع) شبى از شبها با خود گفت: لاعبدنّ اللَّه عباده لم یعبده احد بمثلها- امشب خداى را جل جلاله عبادتى کنم و خدمتى آرم که مثل آن در زمین هیچ کس نکرده و چنان عبادت و خدمت نیاورده. این بگفت و بر کوه شد تا عبادت کند و تسبیح گوید، در میانه شب وحشتى …
ادامه ی نوشته عبادت حضرت داوود(ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

توبه حضرت داوود علیه السلام کشف الأسرار و عده الأبرار سوره ص

قوله: وَ هَلْ أَتاکَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ‏- این آیت ابتداى قصّه داود است، و علماى تفسیر مختلف‏اند که سبب آن امتحان چه بود. قول سدى و کلبى و مقاتل آنست که داود علیه السلام روزگار خود قسمت کرده بود، هر روزى را کارى ساخته و وردى نهاده، روزى حکم را بود و فصل …
ادامه ی نوشته توبه حضرت داوود علیه السلام کشف الأسرار و عده الأبرار سوره ص

قضاوت حضرت داوود علیه السلام کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره ص

عکرمه گفت: دو مرد برخاستند بخصومت، نزدیک داود علیه السلام آمدند، یکى بر دیگر دعوى کرد بگاوى که از من بغصب دارد، مدّعى علیه آن دعوى را منکر شد و با انکار لطمه ‏اى بر روى آن مدّعى زد، داود از مدّعى بیّنت خواست، بیّنت نبود، داود گفت: امروز برخیزید تا من در کار شما …
ادامه ی نوشته قضاوت حضرت داوود علیه السلام کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره ص