معنای شاهد ومشهود در قرآن مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی

«گفتار بزرگان در معناى شاهد و مشهود» (وَ شاهِدٍ وَ مَشْهُودٍ) در این چند قول است:  (۱) ابن عباس و قتاده گویند که شاهد روز جمعه و مشهود روز عرفه است. و از حضرت باقر و حضرت صادق علیهما السّلام است روایت شده. از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت شده که فرمود: روز …
ادامه ی نوشته معنای شاهد ومشهود در قرآن مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی