قصد توهین ابوجهل به پیامبر (ص)ونتیجه آن تفسیر مجمع البیان

(أَ رَأَیْتَ الَّذِی یَنْهى‏ عَبْداً إِذا صَلَّى) این بیان براى پیامبر (ص) است و اعلام و آگاهى براى اوست بآنچه میکند بابى جهلى که او را از نماز خواندن منع میکند، در حدیث آمده که ابى جهل (لعنه اللَّه) بمشرکین قریش گفت آیا در مقابل شما و برابر چشم شما محمد (ص) صورت و چهره …
ادامه ی نوشته قصد توهین ابوجهل به پیامبر (ص)ونتیجه آن تفسیر مجمع البیان