کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشورى آیه ۳۶ ـ ۵۳

۳- النوبه الاولى‏ (۴۲/ ۵۳- ۳۶) قوله تعالى: فَما أُوتِیتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ، هر چه شما را دادند از چیز [این جهانى‏]، فَمَتاعُ الْحَیاهِ الدُّنْیا آن ناپاینده است برسیدنى‏ در زندگانى این جهان، وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَیْرٌ وَ أَبْقى‏، و آنج‏ بنزدیک اللَّه است، به است و پاینده‏تر، لِلَّذِینَ آمَنُوا، ایشان را که بگرویدند، وَ عَلى‏ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشورى آیه ۳۶ ـ ۵۳

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشورى آیه ۱۹ ـ ۳۵

۲- النوبه الاولى‏ (۴۲/ ۳۵- ۱۹) قوله تعالى: اللَّهُ لَطِیفٌ بِعِبادِهِ‏، اللَّه باریک دانست [و دوربین نغزکار] ببندگان خویش. یَرْزُقُ مَنْ یَشاءُ روزى میدهد او را که خواهد، [آنچه خواهد]، وَ هُوَ الْقَوِیُّ الْعَزِیزُ (۱۹) و اوست با نیروى بى ‏همتا. مَنْ کانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَهِ، هر که برّ آن جهان میخواهد و پاداش آن …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشورى آیه ۱۹ ـ ۳۵

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشورى آیه ۱ ـ ۱۸

جلد نهم‏ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ سوره ۴۲- سوره الشورى (مکیه) ۱- النوبه الاولى‏ (۴۲/ ۱۸- ۱) قوله تعالى: – بِسْمِ اللَّهِ‏ بنام خداوند الرَّحْمنِ‏ فراخ بخشایش‏ الرَّحِیمِ‏ مهربان‏ حم (۱) عسق (۲) کَذلِکَ‏، این سوره حم‏ عسق،همچنین. [که می شنوى و میدانى‏]، یُوحِی إِلَیْکَ وَ إِلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکَ‏ پیغام میدهد بتو و ایشان که …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشورى آیه ۱ ـ ۱۸