کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفلق

۱۱۳- سوره- الفلق- مدنیه و قیل مکیه النوبه الاولى‏ (۱۱۳/ ۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. قُلْ‏ بگو: [اى محمد] أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (۱) فریاد میخواهم بخداوند همه آفریده. مِنْ شَرِّ ما خَلَقَ (۲) از بد هر چه بیافرید. مِنْ شَرِّ غاسِقٍ إِذا وَقَبَ (۳) و از بد …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفلق