کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القمر

سوره القمر النوبه الاولى‏ (۵۴/ ۵۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ نزدیک آمد رستاخیز، وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ (۱) و باز شکافت ماه. وَ إِنْ یَرَوْا آیَهً و اگر چه نشانى بینند از معجزات و کارها بزرگ، یُعْرِضُوا روى گردانند [و از آن غافل نشینند و نپذیرند]، …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القمر

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القمر

سوره القمر النوبه الاولى‏ (۵۴/ ۵۵- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. اقْتَرَبَتِ السَّاعَهُ نزدیک آمد رستاخیز، وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ (۱) و باز شکافت ماه. وَ إِنْ یَرَوْا آیَهً و اگر چه نشانى بینند از معجزات و کارها بزرگ، یُعْرِضُوا روى گردانند [و از آن غافل نشینند و نپذیرند]، …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره القمر