کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره قریش

۱۰۶- سوره قریش- مکیه النوبه الاولى‏ (۱۰۶/ ۴- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. لِإِیلافِ قُرَیْشٍ (۱) [هلاک کردن سپاهى پیل و حبشه‏] از بهر فراهم داشت قریش بود و خوى داشتن ایشان. إِیلافِهِمْ رِحْلَهَ الشِّتاءِ وَ الصَّیْفِ (۲) آن خوى داشت ایشان که شد آمد زمستان و تابستان …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره قریش