ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره لقمان

سوره لقمان‏ تمام این سوره بگفتار ابن عباس در مکه نازل شده بجز سه آیه که در مدینه آمده و آن‏ «وَ لَوْ أَنَّ ما فِی الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَهٍ أَقْلامٌ …» تا پایان سه آیه، میباشد. عدد آیات این سوره از نظر اهل حجاز ۳۳ آیه و از نظر دیگران ۳۴ دانسته ‏اند. قراء کوفه …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره لقمان