ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه محمّد (ص)

سوره مبارکه محمّد (ص) ۴۷ سوره محمّد این سوره مدنى است، و ابن عباس و قتاده گفته‏اند تنها یک آیه از این سوره مکى است و این آیه هنگامى نازل شده است که پیامبر (ص) قصد حرکت به سوى مدینه را داشته است و با حالت گریان به خانه کعبه نگاه کرده اندوهناک بوده است …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه محمّد (ص)