نبرد طالوت با جالوت _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

نبرد طالوت با جالوت   فَلَمَّا فَصَلَ طالُوتُ بِالْجُنُودِ یعنى هنگامى که سربازان را از مواطن و جایگاه‏هایشان بیرون کرد، بعضى گفته ‏اند که سربازان هشتاد هزار نفر بوده‏ اند، و بعضى هفتاد هزار ذکر کرده ‏اند. و آنها هنگامى که تابوت و آثار نصرت و پیروزى را دیدند به جهاد مبادرت کردند. قالَ إِنَّ …
ادامه ی نوشته نبرد طالوت با جالوت _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»