ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره واقعه

سوره واقعه‏ ابن عباس و قتاده گویند: مکّى است، مگر یک آیه از آن که در مدینه نازل شده و آن آیه‏ (وَ تَجْعَلُونَ رِزْقَکُمْ أَنَّکُمْ تُکَذِّبُونَ). و بعضى گفته‏اند: مکّى است مگر قول او «ثُلَّهٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ» و قول او: (أَ فَبِهذَا الْحَدِیثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ) که در مسافرت و هجرت آن حضرت بمدینه نازل …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره واقعه