عِبادُ الرَّحْمنِ ـ کشف الاسرار و عده الأبرار

وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً….   جابر بن عبد اللَّه گفت:پیش امیر المؤمنین على (ع) حاضر بودم که مردى آمد به نزدیک وى و پرسید که‏ یا امیر المؤمنین: وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً نزول این آیت در شأن کیست؟ و ایشان چه قومند که رب العالمین ایشان را باخلاق …
ادامه ی نوشته عِبادُ الرَّحْمنِ ـ کشف الاسرار و عده الأبرار