کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الرّوم آیه۳۸ –۶۰

۳- النوبه الاولى‏ (۳۰/ ۶۰- ۳۸) قوله تعالى: فَآتِ ذَا الْقُرْبى‏ حَقَّهُ‏ حق خویشاوند [از مال خود] او را ده‏ وَ الْمِسْکِینَ وَ ابْنَ السَّبِیلِ‏ و درویش را و راه‏گذرى را ذلِکَ خَیْرٌ لِلَّذِینَ یُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ‏ آن به است ایشان را که خداى را میخواهند و پاداش او میجویند وَ أُولئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ‏ (۳۸) …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الرّوم آیه۳۸ –۶۰

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الرّوم آیه ۲۰ – ۳۷

۲- النوبه الاولى‏ (۳۰/ ۳۷- ۲۰) قوله تعالى: وَ مِنْ آیاتِهِ أَنْ خَلَقَکُمْ مِنْ تُرابٍ‏ و از نشانه ‏هاى [توانایى و یگانگى‏] او آنست که بیافرید شما را از خاکى‏ ثُمَّ إِذا أَنْتُمْ بَشَرٌ پس اکنون شما مردمانید [آشکارا] تَنْتَشِرُونَ‏ (۲۰) [در زمین‏] مى ‏پراکنید و پراکنده مى ‏زیید. وَ مِنْ آیاتِهِ‏ و از نشانه‏ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الرّوم آیه ۲۰ – ۳۷

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الرّوم آیه ۱ – ۱۹

۳۰- سوره الرّوم مکّیه ۱- النوبه الاولى‏ (۳۰/ ۱۹- ۱) بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. الم‏ (۱) منم خداى دانا. غُلِبَتِ الرُّومُ (۲)، فِی أَدْنَى الْأَرْضِ‏ باز شکستند در نزدیکترین زمین [که از زمین عرب است بروم‏] وَ هُمْ مِنْ بَعْدِ غَلَبِهِمْ‏ و رومیان پس غلبه گبران ‏ سَیَغْلِبُونَ‏ (۳) غلبه خواهند …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الرّوم آیه ۱ – ۱۹