کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره ق آیه ۱۹ـ ۴۵

۲- النوبه الاولى‏ (۵۰/ ۴۵- ۱۹) قوله تعالى: وَ جاءَتْ سَکْرَهُ الْمَوْتِ بِالْحَقِ‏، آورد مستى مرگ کار راست و داد پاک [مؤمن را بهشت و کافر را آتش‏]، ذلِکَ ما کُنْتَ مِنْهُ تَحِیدُ (۱۹) [او را گویند] این آن کار و روز است که همه عمر از آن دور باز میشدى. وَ نُفِخَ فِی الصُّورِ، …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره ق آیه ۱۹ـ ۴۵

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره ق ۱ـ ۱۸

سوره ق‏ ۱- النوبه الاولى‏ (۵۰/ ۱۸- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. ق‏ منم خداوند قادر و قهار قدّوس و قریب‏ وَ الْقُرْآنِ الْمَجِیدِ (۱) باین قرآن بزرگوار [که رسول راست گوى است و رستاخیز بودنى‏]. بَلْ‏ نیست چنانک کافران میگویند، عَجِبُوا أَنْ جاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ‏، شگفت داشتند …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره ق ۱ـ ۱۸