حضرت آدم علیه السلام و ملک الموت کشف الأسرار و عده الأبرار

خبر درست است که آدم (ع) روز میثاق در عهد بلى که ذرّه ‏هاى انبیاء از صلب وى بیرون کردند و بر دیده اشراف وى عرضه کردند عمر داود (ع) اندک دید، گفت بار خدایا از عمر خود چهل سال بوى دادم، ربّ العزه قبول کرد. پس بآخر عمر چون ملک الموت آمد گفت اى …
ادامه ی نوشته حضرت آدم علیه السلام و ملک الموت کشف الأسرار و عده الأبرار

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ ـ کشف الأسرار و عده الأبرار

کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ‏ هر نفسى چشنده مرگ است و هر کسى را رهگذر بر مرگ است. راهى رفتنى و پلى گذشتنى و شرابى آشامیدنى. سیّد (ص) پیوسته مر امّت را این وصیت کردى که: اکثر و اذکر هادم اللذات‏ زنهار مرگ را فراموش نکنید و از آمدن او غافل مباشید.   از ابراهیم ادهم …
ادامه ی نوشته کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ ـ کشف الأسرار و عده الأبرار

ابراهیم ادهم ـ کشف الأسرار و عده الأبرار

یا عِبادِیَ الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِی واسِعَهٌ بزبان اهل تفسیر کسى را که در دین بعذاب دارند و رنجانند یا در ضیق معیشت باشد، بحکم این آیت هجرت کند بجایى که از عذاب و رنج ایمن بود و فراخى معاش بیند. و بزبان اشارت بر ذوق اهل معرفت هجرت که از عذاب و رنج ایمن …
ادامه ی نوشته ابراهیم ادهم ـ کشف الأسرار و عده الأبرار

اقسام استجابت کشف الأسرار و عده الأبرار

قوله تعالى و تقدس-: یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا اسْتَجِیبُوا لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ‏ … الآیه، استجابت بر لسان اهل اشارت بر دو وجه است:- یکى استجابت توحید، دیگر استجابت تحقیق. توحید یکتا گفتن مؤمنان است و تحقیق یکتا بودن عارفان، توحید صفت روندگان است و تحقیق حال ربودگان. آن صفت خلیل است و این صفت حبیب،خلیل …
ادامه ی نوشته اقسام استجابت کشف الأسرار و عده الأبرار

مراتب نفس کشف الاسرار و عده الأبرار از منظر عرفا

قوله «إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَهٌ بِالسُّوءِ» بدانک نفس را چهار رتبت است: اول نفس امّاره، پس نفس مکاره، سیم سحّاره، چهارم مطمئنّه.- نفس امّاره آنست که در بوته ریاضت نگذشته پوست هستى از وى بد باغت باز نیفتاده و با خلق خدا بخصومت برخاسته و هنوز بر صفت سبعیّت بمانده، پیوسته در پوستین خلق افتاده، همه …
ادامه ی نوشته مراتب نفس کشف الاسرار و عده الأبرار از منظر عرفا

حکایت شاگردی شبلی کشف الاسرار و عده الأبرار

بو بکر شبلى قدس اللَّه روحه: پیش از آنکه قدم در کوى طریقت نهاد، میر سیه پوشان بغداد بود، عادت داشت که دزدیده بمجلس جنید رفتى، اى من غلام آنکه دزدیده در این کوى سرى دارد. روزى بر زبان جنید برفت که: اگر همه بت‏پرستان و ناکسان عالم را بفردوس اعلى فرود آورند، هنوز حق …
ادامه ی نوشته حکایت شاگردی شبلی کشف الاسرار و عده الأبرار

اقسام همسایه وحقوق آن کشف الاسرار و عده الأبرار

آن گه در سیاق آیت ذکر همسایگان کرد، و مراعات حقوق ایشان فرمود، گفت: وَ الْجارِ ذِی الْقُرْبى‏ وَ الْجارِ الْجُنُبِ وَ الصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ‏، و همسایگان بسیاراند، و حقوق ایشان بر اندازه قرب ایشان: همسایه سراى است، و همسایه نفس، و همسایه دل، و همسایه جان. و همسایه سراى آدمیست، و همسایه نفس فریشته است، …
ادامه ی نوشته اقسام همسایه وحقوق آن کشف الاسرار و عده الأبرار