ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره احقاف

این سوره بنا بگفته ابن عبّاس و قتاده در مکّه نازل شده است، غیر از یک آیه از آن، که: در مدینه نازل شده است، و آن آیه اینست‏ «قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ کانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ …»[۴] که درباره عبد اللَّه بن سلام است. تعداد آیات: در قرائت کوفیّین تعداد آیات این سوره سى …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره احقاف