ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الانفطار ۱ الی ۱۹

سوره انفطرت‏ سوره انفطار هم نامیده شده (۱۹) آیه است و در مکّه نازل شده. فضیلت آن: ابىّ بن کعب. از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت نموده که فرمود: کسى که آن را قرائت نماید خداوند بعدد هر قبرى یک حسنه و بعدد هر قطره ‏اى صد حسنه باو عطا فرماید. و روز …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الانفطار ۱ الی ۱۹