ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره حدید

سوره حدید مدنى است‏ آیات آن: بیست و نه (۲۹) آیه عراقى و ۲۸ آیه از نظر دیگران. اختلاف آن: در دو آیه است: ۱- مِنْ قِبَلِهِ الْعَذابُ‏ کوفى و الْإِنْجِیلَ‏ بصرى است. فضیلت آن: ابى بن کعب از پیامبر (ص) روایت کرده که فرمودند هر کس سوره حدید را بخواند نوشته میشود از کسانى …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره حدید