ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه الذّاریات

سوره مبارکه الذّاریات‏ – ۵۱ عدد آیات سوره: تعداد آیات این سوره به اجماع قاریان شصت آیه مى‏باشد. فضیلت سوره: (أبىّ بن کعب از پیامبر خدا (ص) روایت کرده: (هر کس سوره ذاریات را بخواند به تعداد هر بادى که در جهان مى‏وزد، ده حسنه به او خواهند داد). (داود بن فرقد از حضرت صادق …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه الذّاریات