ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الرحمن

سوره الرحمن‏ بعضى گفته ‏اند در مکّه نازل شده جز یک آیه: یَسْئَلُهُ مَنْ فِی السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ‏، که بقول عطاء و قتاده و عکرمه و یکى از دو روایت از ابن عبّاس که در مدینه آمده. و حسن و قتاده و ابى حاتم نقل کرده ‏اند که تمام آن مدنى است.   عدد آیات …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الرحمن