کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۲۲۷ – ۱۹۲

۵- النوبه الاولى‏ (۲۶/ ۲۲۷- ۱۹۲)   قوله: وَ إِنَّهُ لَتَنْزِیلُ رَبِّ الْعالَمِینَ‏ (۱۹۲) این نامه فرو فرستاده خداوند جهانیانست.   نَزَلَ بِهِ‏ فرود آورد آن را الرُّوحُ الْأَمِینُ‏ (۱۹۳) آن روح استوار [جبرئیل‏].   عَلى‏ قَلْبِکَ‏ بر دل تو لِتَکُونَ مِنَ الْمُنْذِرِینَ‏ (۱۹۴) آن را تا تو از آگاه کنندگان باشى‏[۱] و از ترسانندگان. …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۲۲۷ – ۱۹۲

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۱۹۱ – ۱۰۵

۴- النوبه الاولى‏ (۲۶/ ۱۹۱- ۱۰۵)   قوله تعالى: کَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِینَ‏ (۱۰۵) دروغ‏زن شمرد قوم نوح فرستادگان را [بایشان‏].   إِذْ قالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ‏ آن گه که فرا ایشان گفت مرد ایشان نوح‏ أَ لا تَتَّقُونَ‏ (۱۰۶). بنپرهیزید؟   إِنِّی لَکُمْ رَسُولٌ أَمِینٌ‏ (۱۰۷) من شما را فرستاده ‏اى استوارم.   فَاتَّقُوا …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۱۹۱ – ۱۰۵

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۱۰۴ -۶۹

۳- النوبه الاولى‏ (۲۶/ ۱۰۴- ۶۹)   قوله تعالى: وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ إِبْراهِیمَ‏ (۶۹). برخوان بر ایشان خبر ابراهیم.   إِذْ قالَ لِأَبِیهِ وَ قَوْمِهِ‏ آن گاه که گفت پدر خویش را ما تَعْبُدُونَ‏ (۷۰) چیست که مى ‏پرستید؟   قالُوا نَعْبُدُ أَصْناماً گفتند بتان مى ‏پرستیم‏ فَنَظَلُّ لَها عاکِفِینَ‏ (۷۱) همیشه بآن بازنشسته …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۱۰۴ -۶۹

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۶۸ – ۲۲

۲- النوبه الاولى‏ (۲۶/ ۶۸- ۲۲)   قوله تعالى: وَ تِلْکَ نِعْمَهٌ تَمُنُّها عَلَیَ‏ و این انیز دستى است ترا بر من که سپاس نهى بآن بر من‏ أَنْ عَبَّدْتَ بَنِی إِسْرائِیلَ‏ (۲۲) که [پدر و مادر و] قوم مرا به بندگى گرفتى تا من در میان شما بالیدم و در دست تو برآمدم.   …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۶۸ – ۲۲

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۲۱ – ۱

۲۶- سوره الشعرا- مکیه ۱- النوبه الاولى‏ (۲۶/ ۲۱- ۱)   قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏، بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.   طسم‏ (۱)-   تِلْکَ آیاتُ الْکِتابِ الْمُبِینِ‏ (۲)، این طسم آیتهاى نامه روشن پیداست.   لَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ‏ تو مگر خویشتن تباه خواهى کرد و بخواهى کشت، أَلَّا یَکُونُوا مُؤْمِنِینَ‏ (۳) از …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الشعرا آیه ۲۱ – ۱