ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه فتح

سوره مبارکه فتح‏ ۴۸ سوره الفتح‏ شماره آیات: این سوره در مدینه نازل شده، به اجماع مفسّرین داراى بیست و نه آیه مى‏باشد. فضیلت سوره: ابىّ بن کعب از پیامبر خدا (ص) روایت مى‏کند: (هر کس این سوره را قرائت کند مانند آن است که با حضرت محمّد (ص) در فتح مکّه شرکت داشته است). …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه فتح