ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفرقان آیه ۱–۷۷

سوره الفرقان‏ این سوره بقول مجاهد و قتاده مکى است. ابن عباس گوید: سه آیه آن در مدینه نازل شده است: «وَ الَّذِینَ لا یَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلهاً آخَرَ … غَفُوراً رَحِیماً». عدد آیات: بدون خلاف ۷۷ آیه است.     فضیلت سوره: از پیامبر خدا روایت شده که هر که سوره فرقان را بخواند …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفرقان آیه ۱–۷۷