ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفیل ۱ الی ۵

سوره الفیل‏ مکّى و به اتّفاق پنج آیه است. فضیلت آن: در حدیث ابى بن کعب است که هر کس آن را قرائت کند خدا او را در دوران زندگیش در دنیا از مسخ شدن و مبتلاء شدن به افترا و تهمت عافیت بخشد. ابو بصیر از حضرت ابى عبد اللَّه علیه السلام روایت کرده …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الفیل ۱ الی ۵