ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه نجم

سوره مبارکه نجم‏ – ۵۳ معدل از ابن عباس و قتاده نقل کرده است که این سوره مکى است غیر از یک آیه از آن که در مدینه نازل شده است، و آن آیه اینست: (الَّذِینَ یَجْتَنِبُونَ کَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ …). و از حسن نقل شده است که این سوره مدنى است. تعداد آیات …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره مبارکه نجم