بیان انحصار عبادت براى خداى تعالى ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده

بیان انحصار عبادت براى خداى تعالى‏ بدان که خداى تعالى منزّه از مثل، دوّم و دوگانگى است و لکن همه‏ى مثل‏هاى اعلى (برتر) براى اوست، انسان (کامل) مثل اعلاى خداى تعالى است. پس مثل حقّ تعالى در عالم کبیر با املاک، افلاک، زمین و موالیدش مثل نفس انسانى در عالم صغیر است با قواى عالى …
ادامه ی نوشته بیان انحصار عبادت براى خداى تعالى ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده

وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده

وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً و به پدر و مادر احسان نماید، تقدیر آیه این است: (و ان تحسنوا) یا (ان احسنوا) که عطف بر أَلَّا تَعْبُدُوا باشد، و حذف فعل از آن جهت است که بر «احسانا» اکتفا نموده است، و این جمله نهایت تعظیم بر والدین را مى ‏رساند، چون احسان و نیکى بر والدین …
ادامه ی نوشته وَ بِالْوالِدَیْنِ إِحْساناً ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده

وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده

وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً مقصود از تبذیر دادن مال بر غیر مستحقّ یا دادن مال بر مستحقّ بیشتر از حقّش مى ‏باشد و در پرداخت حقوق مستحقین از تبذیر که دادن بر غیر مستحقّ یا زیاده دادن از حقّ اوست (آنچه که اسراف نامیده شده است) که در این آیه از آن نهى شده است، …
ادامه ی نوشته وَ لا تُبَذِّرْ تَبْذِیراً ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده