ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»سوره یوسف آیه ۱-۲۵

متن فارسی سوره‏ى یوسف‏ این سوره مکّى است، و برخى گفته ‏اند جز چهار آیه که در مدینه نازل شده بقیه سوره‏ى مکّى است، و آن چهار آیه عبارت از سه آیه‏ى اوّل سوره و چهارمى این است: لَقَدْ کانَ فِی یُوسُفَ وَ إِخْوَتِهِ آیاتٌ لِلسَّائِلِینَ‏ [سوره یوسف (۱۲): آیات ۱ تا ۵] بِسْمِ اللَّهِ …
ادامه ی نوشته ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»سوره یوسف آیه ۱-۲۵