ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

«ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ‏» سپس از راهى که در سمت راست اعراف‏[۶] است یا از راهى که در سمت چپ اعراف قرار دارد، به سوى او بازگشت مى‏کنید. و بازگشت به سوى خداى تعالى یا بازگشت به مظاهر و نمودهاى نورى و سراى نعمت و اسم لطیف او است، یا رجعت به مظاهر ظلمانى و خانه دوزخ …
ادامه ی نوشته ثُمَّ إِلَیْهِ تُرْجَعُونَ ـ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»