جایگاه آسیه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی (متن عربی با ترجمه فارسی) سوره التحریم

  جایگاه آسیه   وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِینَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ‏ و خداوند، براى مؤمنان مثلى بزن فرعون زده و آن آسیه دختر مزاحم است گفته شده آسیه چون معاینه کرد معجزه از عصاى موسى و پیروزى او را بر ساحران اسلام آورد. و چون ایمانش براى فرعون ظاهر شد او را نهى کرد. …
ادامه ی نوشته جایگاه آسیه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی (متن عربی با ترجمه فارسی) سوره التحریم