معراج رسول (ص)

اکنون قصّه معراج گوئیم از اخبار صحاح روایت انس بن مالک و ابو سعید خدرى و شدّاد اوس و ابو هریره و ابن عباس و عایشه رضى اللَّه عنهم، دخل حدیث بعضهم فى بعض، این بزرگان صحابه روایت مى‏کنند که رسول خدا را (ص) بمعراج بردند شب دوشنبه سیزدهم ربیع الاوّل پیش از هجرت بیک …
ادامه ی نوشته معراج رسول (ص)

حدیث معراج کشف الاسرار و عده الأبرار

در خبرست که- مصطفى (ص) بامداد آن روز که شبانگاه بمعراج بود ازبدایت سفر خود بر زمین تا به بیت مقدس خبر داد. عزیزان صحابه شاد شدند و قبول کردند و این خبر در مکه منتشر گشت و ابو بکر صدّیق آن روز غایب بود، بحضرت نبوت نرسیده بود، بو جهل چون این خبر بشنید، …
ادامه ی نوشته حدیث معراج کشف الاسرار و عده الأبرار

فَأَوْحى‏ إِلى‏ عَبْدِهِ ما أَوْحى‏ چه بوده؟کشف الاسرار و عده الأبرار

آورده‏ اند در بعضى کتب که- عایشه از حضرت سلطان کونین و امام الثقلین‏ النبى الهاشمى اعنى النبى الامى العربى محمد المصطفى (ص) پرسید که- یا رسول اللَّه از آن رازها که شب معراج رفت و حضرت احدیت جل جلاله و عم نواله و عظم شأنه و عزت کبریاؤه در کلام قدیم میفرماید که‏ فَأَوْحى‏ إِلى‏ عَبْدِهِ …
ادامه ی نوشته فَأَوْحى‏ إِلى‏ عَبْدِهِ ما أَوْحى‏ چه بوده؟کشف الاسرار و عده الأبرار

حدیث شب معراج کشف الاسرار و عده الأبرار

شب معراج مصطفى علیه الصلاه و السلام شخصى را دید بر صورت عروسى آراسته گفت اى جبرئیل این شخص کیست؟ گفت دنیاست که خود را در دیده دون همتان مى‏آراید و امّت تو از هفتاد هزار یکى بود که جان خود را از عشق جمال او در طلب خدا باز خرد. و کسى را که …
ادامه ی نوشته حدیث شب معراج کشف الاسرار و عده الأبرار