قصّه اصحاب کهف و رقیم ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده

قصّه‏ى اصحاب کهف و رقیم‏ أَمْ حَسِبْتَ‏ خطاب بر نبىّ صلّى اللّه علیه و آله، یا بر هر کسى که خطاب در مورد او ممکن باشد، این جمله اضراب‏[۱] از فَلَعَلَّکَ باخِعٌ نَفْسَکَ‏ مى‏باشد به اعتبار معناى، چون به معناى «أ أنت باخع نفسک» مى‏باشد، چون این جمله در مقام انکار است اگر چه با …
ادامه ی نوشته قصّه اصحاب کهف و رقیم ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده