حکایت حضرت موسی (ع)وحضرت خضر(ع)تفسیرمجمع البیان

اینک اصل داستان: سعید بن جبیر از ابن عباس نقل کرده است که: ابى بن کعب میگفت: روزى پیامبر خدا سخنرانى کرد و فرمود: – روزى موسى در میان بنى اسرائیل، بپا ایستاده، سخنرانى میکرد. از او پرسیدند: – داناترین مردم کیست؟ پاسخ داد: – من خداوند او را مورد سرزنش قرار داده، به او …
ادامه ی نوشته حکایت حضرت موسی (ع)وحضرت خضر(ع)تفسیرمجمع البیان

ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکهف آیه۶۰– ۸۲

[سوره الکهف (۱۸): آیات ۶۰ تا ۶۴] وَ إِذْ قالَ مُوسى‏ لِفَتاهُ لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً (۶۰) فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَیْنِهِما نَسِیا حُوتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِیلَهُ فِی الْبَحْرِ سَرَباً (۶۱) فَلَمَّا جاوَزا قالَ لِفَتاهُ آتِنا غَداءَنا لَقَدْ لَقِینا مِنْ سَفَرِنا هذا نَصَباً (۶۲) قالَ أَ رَأَیْتَ إِذْ أَوَیْنا إِلَى الصَّخْرَهِ فَإِنِّی …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره الکهف آیه۶۰– ۸۲

داستان تابوت(صندوقى است که خداوند براى مادر موسى فرستاد)تفسیرمجمع البیان

داستان تابوت: على بن ابراهیم در تفسیرش از امام محمد باقر علیه السلام نقل کرده است که آن حضرت فرمود: مراد از «تابوت» آن صندوقى است که خداوند براى مادر موسى فرستاد که موسى را در آن گذاشت و به دریا انداخت و این تابوت نزد بنى اسرائیل بسیار محترم و با ارزش بود و …
ادامه ی نوشته داستان تابوت(صندوقى است که خداوند براى مادر موسى فرستاد)تفسیرمجمع البیان

حکایت قارون وبلعیدن زمین اورا کشف الأسرار و عده الأبرار

فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ‏ امّا قصّه قارون و بغى و تمرّد وى و بعاقبت خسف وى چنان که اصحاب سیر و ارباب قصص گفته ‏اند: قارون مردى بود از علماء بنى اسرائیل، و بعد از موسى و هارون از وى فاضل‏تر و عالم‏تر هیچ کس نبود. بطلعت زیبا بود و بصوت خوش آواز بود. …
ادامه ی نوشته حکایت قارون وبلعیدن زمین اورا کشف الأسرار و عده الأبرار

مبعوث شدن حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

مجاهد گفت: موسى مزدورى شعیب بر کاوین دختر ده سال تمام کرد. انگه دو سال دیگر بنزدیک وى مقام کرد و از دختر شعیب او را کودک آمد و بعد از بیست‏ سال که بنزدیک وى مقام کرده بود از وى دستورى خواست تا با مصر شود، بزیارت مادر و برادر و خواهر. چون از …
ادامه ی نوشته مبعوث شدن حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

عصای حضرت موسی(ع)کشف الأسرار و عده الأبرار

مفسران گفتند چون آن عقد میان ایشان برفت و دختر کهین که نام وى‏ صفورا است بزنى بوى داد شعیب او را فرمود تا گوسفندان بچرا برد و آن عصا که آدم از بهشت آورده بود و پیغامبران گذشته از یکدیگر بمیراث مى‏بردند تا بروزگار شعیب به شعیب رسید، آن عصا بموسى داد. سدى گفت …
ادامه ی نوشته عصای حضرت موسی(ع)کشف الأسرار و عده الأبرار

ازدواج حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

مقاتل گفت موسى چون از مصر بیامد ترسان و حیران از بیم فرعون هیچ ندانست که کجا شود و راه نمى‏برد تا جبرئیل آمد و عصا بوى داد آن عصا که آدم از بهشت آورده بود و او را گفت که سوى مدین شو بنزدیک شعیب. موسى از آن که راه نمیدانست گفت: عَسى‏ رَبِّی …
ادامه ی نوشته ازدواج حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

علت تکرار قصّه موسى(ع) در قرآن کشف الأسرار و عده الأبرار

و گفته‏اند تکرار قصّه موسى و ذکر فراوان در قرآن دلیل است بر تفخیم و تعظیم کار او و بزرگ داشت قدر او، اکنون بر شمر در قرآن ذکر و نواخت او تا بدانى منزلت و مرتبت او: میقات موسى: جاءَ مُوسى‏ لِمِیقاتِنا؛ وعده موسى:وَ واعَدْنا مُوسى‏؛ طور موسى: آنَسَ مِنْ جانِبِ الطُّورِ؛ درخت موسى: …
ادامه ی نوشته علت تکرار قصّه موسى(ع) در قرآن کشف الأسرار و عده الأبرار

عصاى حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

عصاى موسى شاخى بود از مورد بهشت که آدم با خود آورده بود، و پس از آدم پیغامبران بمیراث مى‏بردند تا به شعیب پیغامبر رسید و شعیب بموسى داد. و بالاى آن ده گز بود و سر آن دو شاخ بود، بشب تاریک هر دو شاخ مى‏افروختى چنانک دو قندیل، و کارهاى موسى بسى در …
ادامه ی نوشته عصاى حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

درخواست قوم بنی اسرائیل از حضرت موسی (ع) برای دیدن الله

وَ إِذْ قُلْتُمْ یا مُوسى‏ لَنْ نُؤْمِنَ لَکَ‏- مفسران گفته ‏اند آن گه که موسى از طور باز آمد خشمناک شد بر قوم خویش به پرستیدن گوساله، و از خشم لوحها که در آن تورات نبشته بود بیوکند، و با برادر و با سامرى سخن درشت گفت، آن گه گوساله را بسوخت و بر روى …
ادامه ی نوشته درخواست قوم بنی اسرائیل از حضرت موسی (ع) برای دیدن الله

توضیح عصای حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

قوله: «وَ ما تِلْکَ بِیَمِینِکَ یا مُوسى‏» استفهام است بمعنى تنبیه و تقریر، ربّ العزّه خواست‏ که بر وى مقرّر کند باقرار وى که آنچه در دست دارد عصاست، تا چون مار گردد نترسد، و نیز خواست که او را باقرار خود فرا گیرد و بر وى حجّت آرد که آن عصاست تا چون مار گردد …
ادامه ی نوشته توضیح عصای حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

حکایت به طور رفتن حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

«إِذْ رَأى‏ ناراً» و این آن گه بود که موسى (ع) روزگار مزدورى شعیب تمامى ده سال بسر برده بود و از شعیب دستورى خواسته بود تا بنزدیک مادر باز شود و عیال را با خود ببرد. و شعیب او را دستورى داد و از مدین بیرون آمد عیال و اسباب با وى و چند …
ادامه ی نوشته حکایت به طور رفتن حضرت موسی (ع) کشف الأسرار و عده الأبرار

حکایت عصای حضرت موسی (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

باز موسى کلیم (ع) که عزّ وى بعصا بود ببین تا اسرائیلیان با وى چه کردند، موسى در خواب شد ایشان عصا را بدزدیدند و آن را بدو نیم کردند و در زیر زمین پنهان کردند، موسى (ع) از خواب در آمد عصا ندید گفت بار خدایا عصاء من کو؟ ندا آمد که یا موسى …
ادامه ی نوشته حکایت عصای حضرت موسی (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الکهف آیه ۶۰-۸۲ حکایت حضرت خضر علیه السلام وموسی علیه السلام

۶- النوبه الاولى‏ (۱۸/ ۸۲- ۶۰) قوله تعالى: «وَ إِذْ قالَ مُوسى‏ لِفَتاهُ» یاد کن اى محمد که موسى شاگرد خویش را گفت: «لا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَیْنِ» میخواهم رفت بر دوام تا آن گه که بدو دریا رسم بهم، «أَوْ أَمْضِیَ حُقُباً (۶۰)» یا مى‏روم هشتاد سال. «فَلَمَّا بَلَغا مَجْمَعَ بَیْنِهِما» چون بهم آمدنگاه …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الکهف آیه ۶۰-۸۲ حکایت حضرت خضر علیه السلام وموسی علیه السلام

توصیف عصاى حضرت موسی علیه السلام کشف الاسرار و عده الأبرار

عصاى موسى شاخى بود از مورد بهشت که آدم با خود آورده بود، و پس از آدم پیغامبران بمیراث مى‏بردند تا به شعیب پیغامبر رسید و شعیب بموسى داد. و بالاى آن ده گز بود و سر آن دو شاخ بود، بشب تاریک هر دو شاخ مى‏افروختى چنانک دو قندیل، و کارهاى موسى بسى در …
ادامه ی نوشته توصیف عصاى حضرت موسی علیه السلام کشف الاسرار و عده الأبرار

سخن خداوند با موسی درطور کشف الأسرار و عده الأبرار

وَ واعَدْنا قراءه مصرى وعدنا است. مى‏ گوید: وعده دادیم موسى را ثَلاثِینَ لَیْلَهً. و این وعده دادن آن بود که پس از غرق فرعون، موسى کتاب خواست از اللَّه که بر آن دین گیرد. اللَّه او را وعده داد که پیشتر سى شب خویشتن را بپالاى و ریاضت کن. گفته ‏اند: سى شبانروز در …
ادامه ی نوشته سخن خداوند با موسی درطور کشف الأسرار و عده الأبرار