حکایت حضرت یونس (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

«کَصاحِبِ الْحُوتِ». اى- اذکر صاحب الحوت و هو یونس بن متى، گفته‏اند که متى نام مادر وى بوده و هیچکس از پیغامبران نسبت با مادر نکنند مگر عیسى بن مریم را و یونس متى را و گفته‏اند که متى نام پدر وى بوده و مادرش تنخیس نام بوده و این یونس آنست که مصطفى «ص» در …
ادامه ی نوشته حکایت حضرت یونس (ع) کشف الاسرار و عده الأبرار

عذاب قوم حضرت یونس (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

تواریخیان گفتند: یونس پیغامبر مسکن او موصل بود و خانه او نینوى، مادر وى تنخیس‏(تنحیس) نام بود و پدر وى متى، و موصل از آن خوانند که شام به عراق پیوندد، رب العالمین یونس را فرستاد بقوم وى و ایشان را دعوت کرد بدین اسلام ایشان سرباز زدند و رسالت وى قبول نکردند، یونس گفت: …
ادامه ی نوشته عذاب قوم حضرت یونس (ع)کشف الاسرار و عده الأبرار

داستان قوم صالح وناقه ایشان کشف الاسرار و عده الأبرار

چون صالح بایشان آمد بپیغامبرى، جوان بود. روزگار دراز ایشان را دعوت کرد. تا پیر گشت، و از ایشان جز طائفه ‏اى اندک نگرویدند، پس ایشان را روز عیدى بود همه بهم آمدند در آن عید خویش، و صالح با ایشان، همه گفتند صالح را: ما أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا فَأْتِ بِآیَهٍ إِنْ کُنْتَ مِنَ …
ادامه ی نوشته داستان قوم صالح وناقه ایشان کشف الاسرار و عده الأبرار