طالوت _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»

طالوت   وَ قالَ لَهُمْ نَبِیُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَکُمْ طالُوتَ مَلِکاً قالُوا أَنَّى یَکُونُ لَهُ الْمُلْکُ عَلَیْنا وَ نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْکِ مِنْهُ‏ نقل است که: نبوّت در فرزندان لاوى مستقر شده بود و ملک و پادشاهى در فرزندان یوسف، و در یک خانه نبوّت و پادشاهى جمع نشده بود. طالوت از فرزندان بنیامین …
ادامه ی نوشته طالوت _ ترجمه بیان السعاده فى مقامات العباده سلطان محمد گنابادی«سلطانعلیشاه»