ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره غافر(مؤمن)

سوره مؤمن‏ مکان نزول: «ابن عباس» و «قتاده» گفته‏اند که این سوره تماما به غیر از دو آیه از (إِنَّ الَّذِینَ یُجادِلُونَ فِی آیاتِ اللَّهِ‏– آیه ۵۶) تا (لا یَعْلَمُونَ‏– آیه ۵۷) که در مدینه نازل شده‏اند (مکى) مى‏باشند. و «حسن» گوید: این سوره تماما در مکه نازل شده به غیر از آیه‏ (وَ سَبِّحْ …
ادامه ی نوشته ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی سوره غافر(مؤمن)