فضیلت سوره الملک مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی (متن عربی با ترجمه فارسی)

سوره ملک‏   مکّى است این سوره را منجیه هم میگویند. چون صاحب و رفیق خود را که مداومت بقرائت آن کند از عذاب قبر نجات میدهد و خبرى هم باین مضمون وارد شده و واقیه هم نامیده‏ اند براى اینکه از پیغمبر صلّى اللَّه علیه و آله روایت شده که این سوره از عذاب …
ادامه ی نوشته فضیلت سوره الملک مجمع البیان فی تفسیر القرآن فضل بن حسن طبرسی (متن عربی با ترجمه فارسی)