فواید قرآن خواندن ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن

ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ  از ابن عبّاس است که گوید: کسى که قرآن بخواند خدا او را به پست‏ترین عمر بر نمیگرداند و این قول خداست، ثُمَّ رَدَدْناهُ أَسْفَلَ سافِلِینَ إِلَّا الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ‏ گوید مگر آن کسانى که قرآن خواندند، و در حدیث‏ از انس رسیده که گوید …
ادامه ی نوشته فواید قرآن خواندن ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن