کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفتح (الفتح مدنیه) آیه ۱۸ ـ ۲۹

۲- النوبه الاولى‏ (۴۸/ ۲۹- ۱۸) لَقَدْ رَضِیَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِینَ‏، خشنود شد اللَّه از گرویدگان، إِذْ یُبایِعُونَکَ تَحْتَ الشَّجَرَهِ، آن گه که بیعت میکردند با تو در زیر آن درخت، فَعَلِمَ ما فِی قُلُوبِهِمْ‏، بدانست اللَّه آنچه در دلهاى ایشان بود [از راستى‏]، فَأَنْزَلَ السَّکِینَهَ عَلَیْهِمْ‏، آرام بر دلهاى ایشان فرو فرستاد [در آن …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفتح (الفتح مدنیه) آیه ۱۸ ـ ۲۹

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفتح (الفتح مدنیه) آیه ۱ ـ ۱۷

سوره الفتح مدنیه ۱- النوبه الاولى‏ (۴۸/ ۱۷- ۱) قوله تعالى:- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏، بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِنَّا فَتَحْنا لَکَ‏، ما برگزاردیم ترا حکم و برگشادیم ترا داورى، فَتْحاً مُبِیناً (۱) بر گشادى بى ‏شبهت و برگزارى بر خیرت بى ‏تهمت. لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ‏، تا اللَّه بیامرزد ترا، ما تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِکَ‏، …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الفتح (الفتح مدنیه) آیه ۱ ـ ۱۷