کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المعارج

۷۰- سوره المعارج- مکیه النوبه الاولى‏ (۷۰/ ۴۴- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏ بنام خداوند جهاندار دشمن پرور ببخشایندگى، دوست بخشاى بمهربانى. سَأَلَ سائِلٌ‏ پرسید پرسنده‏اى‏ بِعَذابٍ واقِعٍ (۱) از عذابى که بودنى است و افتادنى. لِلْکافِرینَ‏ ناگرویدگان را لَیْسَ لَهُ دافِعٌ (۲). مِنَ اللَّهِ‏ آن را باز دارنده‏اى و باز پس برنده‏اى …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره المعارج