کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الواقعه آیه۵۸-۹۶

۲- النوبه الاولى‏ (۵۶/ ۹۶- ۵۸) قوله تعالى: أَ فَرَأَیْتُمْ ما تُمْنُونَ (۵۸) چه بینید این آب زه که مى او کنید؟. أَ أَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخالِقُونَ (۵۹)؟ شما آن فرزند میآفرینید یا ما آفریدگار آنیم. نَحْنُ قَدَّرْنا بَیْنَکُمُ الْمَوْتَ‏، ما اجلهاى شما باز انداختیم، مرگ بر شما تقدیر کردیم، وَ ما نَحْنُ بِمَسْبُوقِینَ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الواقعه آیه۵۸-۹۶

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الواقعه آیه ۱-۵۷

سوره الواقعه‏ ۱- النوبه الاولى‏ (۵۶/ ۵۷- ۱) قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ‏- بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَهُ (۱) آن گه که بودنى ببود و افتادنى بیفتد. لَیْسَ لِوَقْعَتِها کاذِبَهٌ (۲) در بودن آن نه شک بود و نه در افتادن آن دروغ. خافِضَهٌ، فرو برنده ناگرویدگان را، رافِعَهٌ (۳) بردارنده …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره الواقعه آیه ۱-۵۷