کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۱۱۲۴-۱۳۵

۶- النّوبه الاولى‏ (۲۰/ ۱۳۵- ۱۲۴) قوله تعالى: «وَ مَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِکْرِی» هر که روى گرداند از باد و سخن من، [و آن را نپذیرد] «فَإِنَّ لَهُ مَعِیشَهً ضَنْکاً» او راست زیستى بتنگى و سختى، «وَ نَحْشُرُهُ یَوْمَ الْقِیامَهِ أَعْمى‏» (۱۲۴) و بینگیزیم فردا او را چنان که نه حجّت بیند خود را نه …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۱۱۲۴-۱۳۵

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۱۰۲-۱۲۳

۵- النّوبه الاولى‏ (۲۰/ ۱۲۳- ۱۰۲) قوله تعالى: «یَوْمَ یُنْفَخُ فِی الصُّورِ» آن روز که در صور دمند، «وَ نَحْشُرُ الْمُجْرِمِینَ یَوْمَئِذٍ» و با هم آریم [انگیخته‏] آن روز بدکاران را، «زُرْقاً» (۱۰۲) سبز چشمان. «یَتَخافَتُونَ بَیْنَهُمْ» با یکدیگر براز مى‏گویند، «إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْراً» (۱۰۳) نبودید [در آن گیتى‏] مگر ده روز. «نَحْنُ أَعْلَمُ …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۱۰۲-۱۲۳

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۷۴-۱۰۱

۴- النّوبه الاولى‏ (۲۰/ ۱۰۱- ۷۴) قوله تعالى: «إِنَّهُ مَنْ یَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِماً» هر که بخداوند خویش آید و کافر آید، «فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ» او را دوزخست، «لا یَمُوتُ فِیها» نمیرد در ان دوزخ [تا رهد] «وَ لا یَحْیى‏» (۷۴) و نه زندگانى خوش زید. «وَ مَنْ یَأْتِهِ مُؤْمِناً» و هر که باللّه تعالى آید و …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۷۴-۱۰۱

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۵۵-۷۳

۳- النّوبه الاولى‏ (۲۰/ ۷۳- ۵۵) قوله تعالى: «مِنْها خَلَقْناکُمْ» از آن [زمین‏] آفریدیم شما را «وَ فِیها نُعِیدُکُمْ» و باز شما را [با زمین‏] بریم، «وَ مِنْها نُخْرِجُکُمْ» و باز از آن [زمین‏] بیرون آریم شما را، «تارَهً أُخْرى‏» (۵۵) بارى دیگر. «وَ لَقَدْ أَرَیْناهُ آیاتِنا کُلَّها» [با فرعون‏] نمودیم نشانهاى خویش [که موسى …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه ۵۵-۷۳

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه۲۵-۵۴

۲- النّوبه الاولى‏ (۲۰/ ۵۴- ۲۵) قوله تعالى: «قالَ رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی» (۵) گفت خداوند من فراخ بگشاى دل من. «وَ یَسِّرْ لِی أَمْرِی» (۲۶) و آسان کن مرا کار من. «وَ احْلُلْ عُقْدَهً مِنْ لِسانِی» (۲۷) و بگشاى گره از زبان من. «یَفْقَهُوا قَوْلِی» (۲۸) تا در بیابند سخن من. «وَ اجْعَلْ لِی …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه۲۵-۵۴

کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه۱-۲۴

۲۰- سوره طه- مکیّه ۱- النّوبه الاولى‏ (۲۰/ ۲۴- ۱) قوله تعالى: «بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ». بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان. «طه» (۱) اى محمّد اى مرد پاک راست راه. «ما أَنْزَلْنا عَلَیْکَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى‏» (۲) قرآن بر تو نه از براى آن فرو فرستادیم تا تو رنجور تن باشى بى‏خواب‏ «إِلَّا تَذْکِرَهً لِمَنْ یَخْشى‏» …
ادامه ی نوشته کشف الأسرار و عده الأبرار رشید الدین میبدى سوره طه آیه۱-۲۴